kontakt

Adresa preuzimanja: Svetoivanska 23a, 10 000 Zagreb

Sjedište: Fertalić račun j.d.o.o., Milivoja Matošeca 3a,10000 Zagreb

OIB: 92478953430 

Adresa elektroničke pošte: info@nuttybymaja.eu

E-mail adresa: info@nuttybymaja.eu 

Broj telefona: +385 99 2316 884